Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Marcin Łochowski


Łochowski MarcinSędzia Marcin Łochowski – Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego
Ur. 6 sierpień 1972 w Radomiu
1991- 1996- studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji
1997-1999 – aplikacja sądowa
1999- egzamin sędziowski zdany na ocenę ”bardzo dobry” IV nota w okręgu Warszawskim
Od 2000 r. orzeka w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi
2003- 2004 pełniący obowiązki Przewodniczący I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi
od 1996- Indywidualne Studia Doktoranckie w Instytucie Prawa Uniwersytetu Warszawskiego
Przygotowywana praca doktorska pt. ”Wiążące dyrektywy orzecznictwa Sądów Odwoławczych”
Autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego m.in. w czasopismach „Przegląd Sądowy”, „Przegląd Prawa Handlowego”, „Prawo i medycyna”
Zainteresowania: turystyka górska, podróże29 czerwca 2005 r. odbędą się konkursy dla kandydatów na aplikantów sądowych i prokuratorskich. Rozporządzenia w sprawie wyznaczenia terminów konkursów dla kandydatów na aplikantów sadowych i prokuratorskich podpisał Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Andrzej Kalwas. Tematyka spotkania powinna zainteresować osoby pragnące zdawać na aplikację sądową, ale również przyszłych studentów prawa.
Możecie dowiedzieć się jaki jest system zajęć, w jaki sposób i przez jakich specjalistów przekazywana jest wiedza prawnicza, w jaki sposób wiedza jest weryfikowana, jakie jest przygotowanie do pracy w Sądzie. Na te i inne pytania odpowie nasz gość Marcin Łochowski – Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Warszawie.


1

2

3

4

5

6

7

8

9